Az induló vállalkozás kötelezettségei

Első lépések a megalakulást követően:

 

Haladéktalanul be kell jelenteni a jogviszony keletkezését – első körben papíralapon –  T1041 jelű nyomtatványon a NAV felé – ezt az alapítás napján meg kell tenni – a későbbiekben ennek elmulasztása miatt bírság várható.

 

Ügyfélkapu, illetve cégkapu megnyitása, melyen keresztül elektronikus úton lehet beadni a különféle bejelentő, majd később a bevallások nyomtatványt.

 

Könyvelőt kell választani, aki  a már megnyitott ügyfélkapun az alábbiakban felsorolt bejelentő lapokat a NAV felé és a KSH felé – a cég ügyvezetője helyett (amennyiben nem saját maga szeretné a könyvelését a cégének végezni) beküldi. Ekkor lehet egy meghatalmazást is adni a könyvelőnek, (NAV 14VAMO) „az Állami Adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére” szolgáló nyomtatvány)   aki az esetleges ellenőrzéseket is elvégzi, ezzel rengeteg időt megspórol a Társaság ügyvezetőjének.

 

El kell készíteni az újonnan alakult cégeknek a pénzkezelési szabályzatát, illetve a számviteli politikát, amit szintén az első ellenőrzés alkalmával a NAV revizorai kérni fognak.

 

A megalakulástól számított 5 napon belül:

 

Egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, regisztrálni – ezzel még nem válnak kamarai taggá –   illetve a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni.

 

A megalakulástól számított 8 napon belül:

 

1./ Regisztrálni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a T180 lapon

 

2./ Bankszámlát kell nyitni.

 

A megalakulástól számított 15 napon belül:

 

1./ T201 jelű nyomtatványon be kell jelentkezni (itt lehet esetlegesen kérni az EU-s adószámot ha nem lett kérve a cégalapítás során,)  amennyiben a cég székhelyszolgáltatót vesz igénybe, akkor a bejelentkezésre T201  bejelentkező adatlap benyújtását követően egy újabb T201 változásbejelentő lapon a székhelyszolgáltatóhoz kapcsolódó adatokat is be kell jelenteni.

 

2./ Be kell jelentkezni a KSH felé a 1032 adatlapon

 

3./ Számlázó program/kézi számla

 

 

Szigorú számadású számla vásárlásra is van lehetőség. Ebben az esetben a nyomtatványboltba igazolnunk kell a jogosultságunkat személyi igazolvánnyal és adókártyával, valamint be kell mutatni a cég aláírásmintáját, cégkivonatát.

A szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni!

 

Ha hívna minket: 06 1 2951046  06 70 415 65 44/skype-on  is

Ha íra: cegjegyzo@gmail.com